SPOT Festival  |   MXD

Kontakt

 |  Henrik Friis

Bruxelles, Belgien

Christian Hald Buhl, Strategy Manager, SPOT ON DENMARK
buhl@spotondenmark.dk

København, Danmark

Thomas Rohde, Direktør, MXD – Music Export Denmark
thomas@mxd.dk

Lisa Marxen, Projektkoordinator, MXD – Music Export Denmark
lisa@mxd.dk

Aarhus, Danmark

Gunnar K. Madsen, Direktør, ROSA – Dansk Rock Samråd
gunnar@rosa.org