SPOT Festival  |   MXD

STRATEGI: Pull fremfor push

 |  Henrik Friis

SPOT ON DENMARK engagerer det udvalgte eksportmarkeds lokale musikbranche & presse og lader dem afgøre, hvilke danske kunstnere der bør medvirke til SPOT ON DENMARK i deres land. Denne pull-strategi har tre åbenlyse fordele:

• For det første får SPOT ON DENMARK udvalgt de kunstnere, der har størst potentiale på det pågældende eksportmarked

• For det andet føler branchen på eksportmarkedet et medejerskab af fremstødet og involverer sig aktivt i det

• For det tredje udøver SPOT ON DENMARK ikke smagsdommerens rolle, men lader tværtimod de nationale markedskræfter udvælge de pågældende kunstnere, og platformen nyder dermed stor troværdighed